29 maja 2020

Regulamin

Regulamin konkursu „LEKTURTIKON” 

w ramach projektu Kultura w sieci – LEKTURTIKON – sieciowa gra ukazująca piękno lektur szkolnych Podstawowe informacje

1. Konkurs jest organizowany przez Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo, ul. Jezuicka 4/9, 20-113 Lublin, zarejestrowana pod nr KRS: 0000094228. NIP: 712-01-67-025.
2. Celem konkursu jest:

2.1. promocja czytelnictwa wśród młodzieży w całej Polsce;
2.2. utrwalenie tożsamości kulturowej i narodowej poprzez szerokie i innowacyjne upowszechnienie dziedzictwa kulturowego związanego z dziełami literackimi włączonymi do spisu lektur;
2.3. upowszechnienie nietypowych i angażujących metod edukacji w zakresie kompetencji czytelniczych, jaką jest internetowa gra wykorzystująca nowoczesne technologie.

3. Konkurs jest jednoetapowy.
4. Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne.

II Zgłoszenia

5. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 6-8 szkół podstawowych
Warunkiem zakwalifikowania się do konkursu jest uzupełnienie przez uczestnika formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej konkursu (zarejestrowanie się do portalu) www.lektury.akademiamlodziezowa.pl do dnia 15.06.2020 r. W formularzu należy podać następujące dane:

a) Imię i nazwisko
b) Nazwa oraz adres szkoły
c) Klasa
d) Adres e-mail uczestnika
e) Imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna)
f) Numer tel. kontaktowego
g) Hasło (wymyśla je uczestnik. Hasło będzie potrzebne do zalogowania się do portalu)

6. W konkursie nie mogą uczestniczyć osoby zaangażowane w jego przygotowanie, czyli pracownicy i wolontariusze Organizatora oraz członkowie, ich rodzina, a także dzieci i młodzież pozostające pod opieką Organizatora oraz członkowie ich rodzin.

III Przebieg konkursu

7. Konkurs polega na udzieleniu odpowiedzi na 24 pytania dotyczących 6 lektur szkolnych, które będą publikowane na stronie internetowej konkursu www.lektury.akademiamlodziezowa.pl.
8. Pytania konkursowe będą publikowane regularnie, codziennie o godz. 20.00, począwszy od dnia rozpoczęcia konkursu:

Pytanie 1: 2020-06-15 20:00:00
Pytanie 2: 2020-06-16 20:00:00
Pytanie 3: 2020-06-17 20:00:00
Pytanie 4: 2020-06-18 20:00:00
Pytanie 5: 2020-06-19 20:00:00
Pytanie 6: 2020-06-20 20:00:00

9. Aby móc odpowiedzieć na pytania konkursowe należy być zalogowanym do portalu www.lektury.akademiamlodziezowa.pl. Logowanie odbywa się przy pomocy adresu email oraz hasła podanych przez uczestnika podczas rejestracji.
10. Formularze odpowiedzi będą publikowane razem z pytaniami.
11. Odpowiedzi na pytania konkursowe należy przesyłać przez właściwy formularz znajdujący się pod pytaniem. Za każdą poprawną odpowiedź uczestnik konkursu otrzymuje 10 pkt. Na stronie internetowej konkursu opublikowany będzie ranking uczestników prezentujący ilość zdobytych przez nich punktów. Dodatkowo publikowany będzie drugi ranking, w którym uczestnicy zostaną sklasyfikowani według najkrótszego czasu udzielenia odpowiedzi na wszystkie pytania. Rankingi w czasie trwania konkursu będą stale aktualizowane.
12. Ostateczny ranking zwycięzców zostanie ustalony na podstawie liczby punktów, a w przypadku, gdyby dwie lub więcej osób miały taką samą liczbę punktów, wtedy o miejscu w rankingu końcowym zadecyduje szybszy czas udzielenia odpowiedzi.
13. Nagrodą w konkursie są karty podarunkowe do wykorzystania w sklepach Empik na zakup materiałów edukacyjnych. Przewidziano następujące nagrody:

I miejsce: karty podarunkowe o wartości 400 zł
II miejsce: karty podarunkowe o wartości 300 zł
III miejsce: karty podarunkowe o wartości 200 zł
IV-XX miejsca: karta podarunkowa o wartości 50 zł

14. Odpowiedzi na pytania konkursowe wysyłać można do 21.06.2020 r. do godz. 23:59.
15. Organizator powoła komisję konkursową, która będzie odpowiedzialna za zweryfikowanie odpowiedzi i wskazanie zwycięzców.
16. Lista zwycięzców konkursu zostanie opublikowana w dniu 22.06.2020 r. na stronie internetowej konkursu oraz na funpage’u Akademii Młodzieżowej na Facebooku (https://www.facebook.com/akademiamlodziezowa/).
17. Nagrody zostaną wysłane po opublikowaniu listy zwycięzców.

IV Postanowienia końcowe

18. Dane osobowe.

18.1. Administratorem danych osobowych Uczestników przetwarzanych w związku z Konkursem jest Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo z siedzibą na ul. Jezuickiej 4/9, 20-113 w Lublinie, KRS 0000094228.
18.2. W ramach konkursu przetwarzane będą następujące dane: imię, nazwisko, klasa, nr telefonu, adres e-mail, imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna.
18.3. Podanie danych osobowych przez Uczestników Konkursu ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia i przeprowadzenia Konkursu, w tym w szczególności wydania nagród. Jeśli uczestnik konkursu jest osobą niepełnoletnią, zgodę na przetwarzanie danych powinien wypełnić rodzic lub opiekun prawny. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych może nastąpić w dowolnym momencie poprzez wysłanie informacji na adres mailowy organizatora konkursu: akademia@fsd.lublin.pl lub telefonicznie 512 440 046.

19. Wszelkie pytania należy kierować na adres mailowy: akademia@fsd.lublin.pl lub pod nr tel. 603 253 541.
20. We wszystkich sprawach spornych decyduje organizator konkursu.